OPISKELUHUOLTO

ERITYISOPETUS

Erityisopettaja testaa opiskelijoiden mahdolliset LUKI- ja muut oppimishäiriöt sekä antaa tarvittavat lausunnot ylioppilas- tutkintolautakunnalle. Erityisopettaja järjestää tukitoimet ns. erilaisille oppijoille.

HAMMASHUOLTO

”Tarkastus ja hoito ovat maksuttomia 18 ikävuoteen asti. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee sakkomaksu. Hammastarkastuksiin kutsutaan alle 18-vuotiaat yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Yli 18-vuotiaat varaavat aikansa itse hoitosuunnitelmassaan olevan tarkastusvälin mukaisesti.
Hammastapaturmissa tulee olla yhteydessä hammashoitolan keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 016 860 4221.

Tarkastus ja hoito ovat ilmaisia 18 ikävuoteen saakka. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee sakko. Hammastarkastuksiin ei enää kutsuta luokittain, vaan hammashuollossa on siirrytty yksilölliseen hoitotarpeen määrittelyyn.

Ilmoitukset koulutapaturmista tehdään lukion kansliassa tapaturmalomakkeella, jonka täyttää kanslisti/rehtori/opettaja. Täytetty lomake toimitetaan koulutoimistoon ja tarvittaessa vakuutusyhtiöön.

KOULUKURAATTORI

Lukiomme koulukuraattorina on Sirkku Hanhikoski (puh. 050 466 8991). Hänet tavoittaa lukiomme Wilman henkilökuntavalikon kautta sekä sähköpostitse sirkku.hanhikoski@tornio.fi. Lisäksi häneen saa yhteyden WhatsAppilla sekä Messengerillä.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä asioissa, jotka mietityttävät ja painavat mieltä ja joista haluaisi keskustella koulun työntekijän kanssa. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi:

  • kun koulussa tuntuu vaikealta, kouluun tuleminen ahdistaa tai koulussa työskentely tuntuu haastavalta
  • vapaa-ajalla on pulmia esimerkiksi kavereiden kanssa tai harrastuksissa
  • kotona on hankalaa (esimerkiksi riita perheenjäsenten kesken, perheen muutostilanteet)
  • erilaiset asiat painavat mieltä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin oikeaan paikkaan tarvittavan tuen saamiseksi.

Koulukuraattori on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja torstaisin ilman ajanvarausta. Työhuone löytyy alakerrasta uskonnon ja psykologian luokkaa 137 vastapäätä.

KOULUMATKAT

Koulumatkatuesta tehdään päätös vuosittain. Opiskelija voi anoa Kelalta koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus on yh- teen suuntaan yli 10 km. Mikäli olet koulumatkasi pituudesta epävarma, tarkista se esim. www.fonecta.fi. Tukea myönne- tään enintään yhdeksälle kuukaudelle ja omavastuuosuus on 43 €/kk (18.1.2017).

Koulumatkatuki myönnetään julkisen kulkuneuvon mukaan. Muu matkustustapa voidaan hyväksyä vain, jos esim.

  • koulumatkalla ei ole lainkaan joukkoliikennettä
  • yhdensuuntaisesta koulumatkasta on joukkoliikenteen ja kodin välillä yli 5 km

Koulumatkatukihakemuksia saa koulun kansliasta. Hakemus palautetaan kansliaan, josta saa ostotodistuksen Matkahuoltoon. Opiskelija saa alennusta muille kuin koulumatkoille esittämällä Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakortin tai koulun antaman opiskelijatodistuksen.

KOULUPSYKOLOGI

Lukiolaisilla on käytössään koulupsykologin palvelut. Palveluihin hakeutumisessa kannattaa olla ensin yhteydessä esim. kuraattoriin, terveydenhoitajaan tms.

Koulupsykologi on koulun psyykkisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä kun koulunkäynnissä tai ihmissuhteissa ilmenee vaikeuksia, kuten oppimisessa, koulunkäyntimotivaation säilymisessä, kun esiintymiseen ja koulu- suoriutumiseen liittyy pelkoja ja paineita, kun mieli on maassa, itsessä tapahtuvat muutokset hämmentävät. Koulupsyko- logi suorittaa myös testauksia ja antaa lausuntoja esim. ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata opiskelijaa lukio-opinnoissaan, henkilökohtaisissa ongelmissa ja jatko-opin- toja suunnitellessaan. Opinto-ohjaajalta löytyy eri aloja ja ammatteja sekä koulutusreittejä koskevaa tietoa ja materiaalia.

Opiskelijalla on mahdollisuus varata tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen, missä voi keskustella opintoihin, elä- mäntilanteeseen tai urasuunnitteluun (ammatinvalintaan) liittyvistä ongelmista tai epävarmuustekijöistä. Opiskelija voi tulla keskusteleman opinto-ohjaajien luokse asiastaan yksin, ystävänsä tai vanhempien kanssa. Abiturienttien on mahdollista päästä myös ammatinvalintapsykologin ohjaukseen työvoimatoimistoon opinto-ohjaajan lähetteellä. Opinto-ohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia!

OPINTOTUKI

Lukiolaiset voivat hakea opintojensa rahoittamiseksi opintotukea. Opintotuki myönnetään seuraavan kuukauden alusta, kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta. Koulun kansliasta saatavalla lomakkeella voi hakea opintorahaa, asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos tuen haluaa esimerkiksi syyskuun alusta on hakemuksen oltava perillä viimeistään elokuussa.

Tukea haetaan yleensä yhdellä hakemuksella syys- ja kevätlukukaudeksi. Kevätlukukaudella opintotukea voidaan myöntää vain kevätlukukautta varten. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Opintoraha maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Lue tarkoin saamasi opintotukipäätöksen teksti ja toimi ohjeiden mukaisesti. Puheluita opintotukikeskukseen tulee välttää, ne hidastavat hakemusten käsittelyä. Koulun kansliasta saa hakemuksia ja lisätietoja asiasta.

OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ

Lukion opiskelijahuoltoryhmä on keskusteleva ja neuvotteleva elin. Sen toiminta tähtää koulun sisäiseen kehittämiseen siten, että ongelmatapaukset ja -tilanteet hoidetaan koulun sisällä eri osapuolien yhteistyönä.

Opiskelijahuoltoryhmään voivat kuulua rehtorin, apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi terveydenhoitaja, koulupsyko- logi, koulukuraattori, opettajia ja muita asiantuntijoita. Myös opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi tuoda asioita ryhmän pohdittavaksi.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Lukion terveydenhoitaja tekee yhteistyötä koulun kuraattorin, psykologin ja henkilökunnnan kanssa. Lukion terveydenhoitajana toimii Minna Pohjanen Terveydenhoitaja on tavattavissa kaikkina arkipäivinä varmimmin aamuvastaanottoaikana klo 8.00–9.00. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 0400 127 239, mutta kiireettömissä tapauksissa terveydenhoitajaan suositellaan otettavan yhteyttä Wilman kautta.

Lukion ensimmäisen vuoden tytöille tehdään lääkärintarkastus ja lukion toisen vuoden pojille kutsuntatarkastukset: terveydenhoitajantarkastus ja lääkärintarkastus.

Terveystarkastus- ja lääkärintarkastusajat annetaan opiskelijoille  sähköisen ajanvarauksen kautta ilmoituksen kautta opiskelijan omaan puhelimeen vuorokautta ja tuntia ennen vastaanottoa sekä vielä Wilman kautta opiskelijalle ja huoltajalle tiedoksi. Jos opiskelija jättää käyttämättä terveystarkastusajan sairaus- tai muusta vastaavasta syystä, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä Wilman kautta terveydenhoitajaan tai tulla sopimaan uutta aikaa aamuvastaanotolla. Alaikäisen käyttämättömättömästä opiskeluterveydenhuollon palveluista voidaan ollaan yhteydessä huoltajiin.

Varsinainen sairaanhoito ei kuulu opiskeluterveydenhuoltoon, lukuunottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja hoitoa.

Kaupunki on vakuuttanut opiskelijat tapaturmien varalta koulumatkoilla, koulussa sekä opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana.

Terveyskeskuksen  terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus takaisinsoittopalveluna puh. 016 860 4220.

Lisätietoa kouluterveydenhuoltoasioista saa osoitteesta https://www.tornio.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opiskeluterveydenhuolto/

RUOKAILU

Opiskelijat saavat maksuttoman ruokailun koulupäivinä. Ruoka-aineallergiat ja erityisruoravaliot tulee ilmoittaa ravintola Minttuun erillisellä lomakkeella, jonka saa ravintolan työntekijöiltä.