tornion yhteislyseon lukio

Opiskeluhuolto

Erityisopettaja testaa opiskelijoiden mahdolliset LUKI- ja muut oppimishäiriöt sekä antaa tarvittavat lausunnot ylioppilas- tutkintolautakunnalle. Erityisopettaja järjestää tukitoimet ns. erilaisille oppijoille.

Tarkastus ja hoito ovat maksuttomia 18 ikävuoteen asti. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee sakkomaksu. Hammastarkastuksiin kutsutaan alle 18-vuotiaat yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Yli 18-vuotiaat varaavat aikansa itse hoitosuunnitelmassaan olevan tarkastusvälin mukaisesti.
Hammastapaturmissa tulee olla yhteydessä hammashoitolan keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 016 860 4221. Tarkastus ja hoito ovat ilmaisia 18 ikävuoteen saakka. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee sakko. Hammastarkastuksiin ei enää kutsuta luokittain, vaan hammashuollossa on siirrytty yksilölliseen hoitotarpeen määrittelyyn.

Ilmoitukset koulutapaturmista tehdään lukion kansliassa tapaturmalomakkeella, jonka täyttää kanslisti/rehtori/opettaja. Täytetty lomake toimitetaan koulutoimistoon ja tarvittaessa vakuutusyhtiöön.

Lukiomme koulukuraattorina on Sirkku Hanhikoski (puh. 050 466 8991). Hänet tavoittaa lukiomme Wilman henkilökuntavalikon kautta sekä sähköpostitse sirkku.hanhikoski@tornio.fi. Lisäksi häneen saa yhteyden WhatsAppilla sekä Messengerillä.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä asioissa, jotka mietityttävät ja painavat mieltä ja joista haluaisi keskustella koulun työntekijän kanssa. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi:

  • kun koulussa tuntuu vaikealta, kouluun tuleminen ahdistaa tai koulussa työskentely tuntuu haastavalta
  • vapaa-ajalla on pulmia esimerkiksi kavereiden kanssa tai harrastuksissa
  • kotona on hankalaa (esimerkiksi riita perheenjäsenten kesken, perheen muutostilanteet)
  • erilaiset asiat painavat mieltä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin oikeaan paikkaan tarvittavan tuen saamiseksi.

Koulukuraattori on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja torstaisin ilman ajanvarausta. Työhuone löytyy alakerrasta uskonnon ja psykologian luokkaa 137 vastapäätä.

Oppivelvolliset saavat koulumatkatukea kun koulumatka on vähintään 7 km yhteen suuntaan. 

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Kilometrejä ei voi pyöristää 7:ään tavanomaisten pyöristyssääntöjen mukaan. Katso Kelan käyttämästä reittioppaasta (kelareitit.digitransit.fi) koulumatkasi pituus. Löydät oppaasta myös reittivaihtoehtoja ja voit selvittää sen avulla matkaosuuksiesi pituudet.

Kelan ohjeet koulumatkatukeen ja sen hakemiseen.

Koulumatkatukilaki

Lukiolaisilla on käytössään koulupsykologin palvelut. Palveluihin hakeutumisessa kannattaa olla ensin yhteydessä esim. kuraattoriin, terveydenhoitajaan tms.

Koulupsykologi on koulun psyykkisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä kun koulunkäynnissä tai ihmissuhteissa ilmenee vaikeuksia, kuten oppimisessa, koulunkäyntimotivaation säilymisessä, kun esiintymiseen ja koulu- suoriutumiseen liittyy pelkoja ja paineita, kun mieli on maassa, itsessä tapahtuvat muutokset hämmentävät. Koulupsyko- logi suorittaa myös testauksia ja antaa lausuntoja esim. ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata opiskelijaa lukio-opinnoissaan, henkilökohtaisissa ongelmissa ja jatko-opin- toja suunnitellessaan. Opinto-ohjaajalta löytyy eri aloja ja ammatteja sekä koulutusreittejä koskevaa tietoa ja materiaalia.

Opiskelijalla on mahdollisuus varata tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen, missä voi keskustella opintoihin, elä- mäntilanteeseen tai urasuunnitteluun (ammatinvalintaan) liittyvistä ongelmista tai epävarmuustekijöistä. Opiskelija voi tulla keskusteleman opinto-ohjaajien luokse asiastaan yksin, ystävänsä tai vanhempien kanssa. Abiturienttien on mahdollista päästä myös ammatinvalintapsykologin ohjaukseen työvoimatoimistoon opinto-ohjaajan lähetteellä. Opinto-ohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia!

Lukiolaiset voivat hakea Kelalta opintojensa rahoittamiseksi opintotukea.

Opintotukiasiaa Kelan sivuilta

Lukion opiskelijahuoltoryhmä on keskusteleva ja neuvotteleva elin. Sen toiminta tähtää koulun sisäiseen kehittämiseen siten, että ongelmatapaukset ja -tilanteet hoidetaan koulun sisällä eri osapuolien yhteistyönä.

Opiskelijahuoltoryhmään voivat kuulua rehtorin, apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opettajia ja muita asiantuntijoita. Myös opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi tuoda asioita ryhmän pohdittavaksi.

Lukiomme terveydenhoitaja on Minna Pohjanen.

Hänet tavoittaa ykköskerroksen työtiloistaan ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.00-9.00. Muina aikoina voi käydä katsomassa, onko hän vapaana tai sovi tapaaminen esim. Wilman kautta, puhelimitse 0400 127 239 tai minna.pohjanen@lapha.fi. Huomioi, että Minnalla asioi muitakin kuin lukiolaisia.

Lukion terveydenhoitaja tekee yhteistyötä koulun kuraattorin, psykologin ja henkilökunnan kanssa. Lukion ensimmäisen vuoden tytöille tehdään lääkärintarkastus ja lukion toisen vuoden pojille kutsuntatarkastukset: terveydenhoitajantarkastus ja lääkärintarkastus.

Terveystarkastus- ja lääkärintarkastusajat annetaan opiskelijoille  sähköisen ajanvarauksen kautta ilmoituksen kautta opiskelijan omaan puhelimeen vuorokautta ja tuntia ennen vastaanottoa sekä vielä Wilman kautta opiskelijalle ja huoltajalle tiedoksi. Jos opiskelija jättää käyttämättä terveystarkastusajan sairaus- tai muusta vastaavasta syystä, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä Wilman kautta terveydenhoitajaan tai tulla sopimaan uutta aikaa aamuvastaanotolla. Alaikäisen käyttämättömästä opiskeluterveydenhuollon palveluista voidaan ollaan yhteydessä huoltajiin.

Varsinainen sairaanhoito ei kuulu opiskeluterveydenhuoltoon, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja hoitoa.

Kaupunki on vakuuttanut opiskelijat tapaturmien varalta koulumatkoilla, koulussa sekä opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana.

Kiireellisissä päivystysasioissa ota yhteys terveyskeskuksen ajanvaraukseen puh. 016 860 4220 tai hätänumeroon 112.

Opiskelijat saavat maksuttoman ruokailun koulupäivinä. Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot tulee ilmoittaa ravintola Minttuun erillisellä lomakkeella, jonka saa ravintolan työntekijöiltä.

Opiskelijaravintola Mintun ruokalista