tornion yhteislyseon lukio

Järjestyssäännöt

 1. Kaikessa toiminnassa noudatamme hyviä tapoja.
 2. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudesta aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun kansliaan.
 3. Tietokoneohjelmien, äänitteiden ja digitaalisen materiaalin luvaton kopiointi, käyttö ja tuhoaminen on kielletty. Tekijänoikeuksista määrätään erikseen tekijänoikeuslaissa.
 4. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä.
 5. Ruokailu tapahtuu varattuna aikana etuilematta sekä siisteyttä ja hyviä tapoja noudattaen. Ruokailun jälkeen ruokailuvälineet sijoitetaan hyvässä järjestyksessä niille varattuihin telineisiin.
 6. Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua terveydenhoitajan, opettajan tai huoltajan luvalla.
 7. Poissaolot on aina selvitettävä.
 8. Tupakointi ja tupakkavalmisteiden käyttö on kielletty koulurakennuksessa (tupakkalaki 12§) ja sen välittömässä läheisyydessä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Sähkötupakka luetaan myös tupakkavalmisteeksi tässä koulussa.
 9. Opiskelija ei saa esiintyä koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden vaikutuksen alaisena. Samoin päihteiden ja huumeiden tuonti kouluun, hallussapito ja myynti on kielletty.
 10. Koulun yhteiset tilaisuudet koskevat kaikkia opiskelijoita.
 11. Yksityiskohtaisemmin säännöistä määrätään vuosittain jaettavassa opinto-oppaassa. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä määrätä, noudatetaan voimassaolevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, sekä kuhunkin tilanteeseen erikseen annettuja ohjeita.
 12. Opiskelija, joka saa opetusta jossakin muussa kuin omassa oppilaitoksessa, noudattaa tällöin opetusta antavan oppilaitoksen järjestyssääntöjä.
 13. Tunnilla käytettäviä tietoteknisiä laitteita kuten älypuhelimia, tablet-laitteita ja tietokoneita käytetään oppitunnilla tarkoituksen mukaisesti liittyen oppiaineen opiskeluun. Käytössä noudatetaan korkeaa moraalia, vastuullisuutta ja hyviä tapoja.