MIKÄ ON AMMATTILUKIO?

Se ei ole erillinen koulu, vaan se on Tornion toisen asteen oppilaitosten (Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan Opisto, ja Tornion yhteislyseon lukio) hyvän yhteistyön tulos, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1992. Tuolloin käynnistyi Tornion maineikas nuorisoasteen koulutuskokeilu, jota vietiin myös muualle Suomeen – puhuttiin Tornion mallista.

Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella ylioppilastutkintoon ja jopa lukion oppimäärään edellyttävät opinnot. Lukiossa opiskellaan:

  • ammatillisen perustutkinnon ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) ja valinnaiset opinnot
  • ylioppilastutkintoon edellytettävät opinnot sekä
  • opiskelijan oman kiinnostuksen mukaisia opintoja

Ammatilliset opinnot järjestää opiskelijan oma ammatillinen oppilaitos ja lukio-opinnot lukio. Kurssit on suunniteltu opiskeltavaksi tietyn esimerkkisuunnitelman mukaisesti. Opiskeluaika on neljä vuotta.

Toki myös muissakin kuin yhteistyöoppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan lukea hyväksi opiskelijalle. Tämä hyväksiluku on oppilaitoskohtaista.

TAVOITTEET

Tavoitteena on lisätä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtyvien opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa joustavia ja yksilöllisiä opinto-ohjelmia, ja samalla antaa heille mahdollisuus suorittaa ns. kaksoistutkinto. Tavoitteena on myös parantaa yhteiskunnan ja työelämän muuttuvien tieto- ja taitotarpeiden huomioimista sekä sitä kautta kohottaa koulutuksen tasoa. Erityisenä tavoitteena on edistää Kemi-Tornio-alueen koulutusyhteistyötä sekä parantaa alueen koulutusjärjestelmän toimintakykyä.

KENELLE?

Ammattilukiotoiminta on mahdollista kaikkien alojen ammatillista perustutkintoa opiskeleville. Ammattilukio sopii erityisen hyvin hyvät opiskeluvalmiudet omaaville peruskoulun päättäville opiskelijoille, jotka haluavat huippueväät tulevaisuuteen.

HAKEMINEN JA OPISKELU

Ammattilukiotoimintaan haetaan normaalin yhteishaun kautta. Hakijan täytyy hakea ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Kesällä paikan vastaanoton yhteydessä tulee ilmoittautua laittamalla rasti sarakkeeseen, jossa kysytään ammattilukioon osallistumisesta. Osallistumista ammattilukiotoimintaan kysytään jo keväällä erillisellä nettilomakkeella, jonka linkki löytyy koulun kotisvulta.

Tornion yhteislyseon lukiossa on lukuvuodessa viisi jaksoa. Ammattilukiolaiset opiskelevat kaksi jaksoa lukuvuodessa lukiossa ja loput omassa koulussa. Jokaisen oma henkilökohtainen suunnitelma tarkentuu luonnollisesti opintojen edetessä.

MAKSUTONTA

Opiskelu on sinulle ilmaista. Kirjat ja opiskelumateriaalin ostat itse. Voit ruokailla siinä koulussa missä olet opiskelujaksolla. Saat normaalit opintososiaaliset edut.

TÄRKEÄÄ!

Opiskelijoiden täytyy tutustua lukion opinto-oppaaseen ja ymmärtää koulun toimintatavat ja säännöt. Kysy, jos et ymmärrä.

Lukiossa ryhmänohjaajinasi toimivat apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja Aki Luosujärvi, puh. 040 587 4527 sekä opinto-ohjaaja Hejä Salmela, puh 040 825 6877. Älä tee mitään muutoksia opiskelusuunnitelmaasi ilman, että ryhmänohjaajasi on siitä tietoinen!

LAPPIAN YHTEYSHENKILÖT

  • Opinto-ohjaaja Kaisu Liiten puh. 040 544 198, tekniikka
  • Opinto-ohjaaja Päivi Innala puh. 050 310 9383, liiketoiminta, tietojenkäsittely
  • Opinto-ohjaaja Jenni Ranta puh. 040 773 5889, hotelli- ja ravintola-ala, elintarvikeala, kulttuuri
  • Opinto-ohjaaja Kaisa Tarkiainen  puh. 050 314 6501, hyvinvointiala
  • Opinto-ohjaaja Outi Eerikkilä puh. 040 867 8953, tekniikka ja palvelu Kemissä