Musiikkiopiston opintojen hyväksiluku

Hyväksiluettavien opintojen perustana on opintoihin käytetty opetusaika. Lukion kurssin laajuus on 38 tuntia ja yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kotona tehtävä opiskelu/harjoittelu ei voi olla osa hyväksiluettavaa suoritusta. Opetusmuoto, yksilö/ryhmäopetus, ei  vaikuta kurssin hyväksiluettavuuteen.

Pääsääntöisesti musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion soveltaviksi kursseiksi ja myös ennen lukion aloittamista suoritetut musiikkiopiston opinnot.

Lukion pakollisia musiikinkursseja (MU01 ja MU02) ei voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla.

Opiskelija itse huolehtii musiikkioppilaitoksessa suoritettujen opintojen suoritusmerkintöjen tuomisesta lukioon. Tämä tapahtuu näyttämällä musiikkioppilaitoksen opintokirja rehtorille, joka tekee päätöksen hyväksiluvusta.

Lukion arkistoon otetaan kopio opintokirjasta tai matrikkeliotteesta ja tarpeen mukaan kurssitutkintosuorituksesta, jos opintojen hyväksilukeminen edellyttää musiikkioppilaitoksessa hyväksyttyä suoritusta. Musiikkioppilaitoksen opintokirjassa tai matrikkeliotteessa tulee olla lukukauden alku- ja loppumerkinnät, viikoittainen opetusaika ja merkintä poissaoloista tai että poissaoloja ei ole.

Lisätietoja:

Koulujen musiikinopettajien suositus korvattavuudesta luettu 20.5.2020

Tornion yhteislyseon lukion opetussuunnitelma s. 189