TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat

14.9.2020

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät kemian ja terveystiedon kokeilla. Syksyisin on normaalisti kaksi reaalikoepäivää, mutta tänä syksynä koronasta johtuen reaalikoepäiviä on neljä. Tällä tavoin kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Tästä järjestelystä johtuen kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan suorittaa sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi. Kevään ylioppilaskirjoituksiin tiivistetyllä viikolla osallistuneilla on syksyn kirjoituksissa mahdollisuus uusia koe ilman koekohtaista maksua.
Tähän syksyn ensimmäiseen kokeeseen ilmoittautui lukiossamme 56 kokelasta, joista muutama jäi saapumatta kokeeseen