TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

Opiskelijoiden tietosuojasta

28.11.2018

Tornion yhteislyseon lukiossa siirryttiin noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta 25.5.2018 kuten kaikkialla EU:n alueella. Opiskelijoille tämä asetus näkyy hieman vain hieman ja yllättävällä tavalla. Keväällä 2018 Tornion yhteislyseon opiskelijoiden nimeä ei julkaistu verkossa tai kotisivulla, jos opiskelija ei ollut antanut siihen lupaa yhteisvalintatiedoissaaan. Tämän seurauksena kouluun otti moni opiskelija tai hänen huoltaja yhteyttä kysyäkseen, onko opiskelija hyväksytty lukioon. Kaikissa tapauksissa vastaus oli kyllä ja ihmeteltelyä aiheutti, miksi nimeä ei ole julkaistu.

Tietosuoja-asetus lähtee siitä, että yksilön nimeä ja muita henkilötietoja on lähtökohtaisesti aina suojeltava ja käyttävä tarkoitussidonnaisesti. Henkilötietojen julkiseen esittämiseen on erikseen kysyttävä aina lupa ja oletuksena ei saa olla, että kaikki antavat luvan kaikkeen kuten tähän saakka on aina ollut. Opetuksen järjestämisessä ongelmia ei tule kuin muuten kuin siinä tapauksessa tietoja siirretään koulun ulkopuolisille toimijoille. Tänä syksynä ensimmäistä kertaa esimerkiksi uusien ylioppilaiden nimien listoista saattaa puuttua nimiä, mikäli henkilö itse ei ole asiaan antanut lupaa. Alle 18-vuotiaalla luvan vahvistaa aina huoltaja ja yli 18-vuotiailla opiskelija itse.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:ssä säädetään lapsen huoltajista. Pykälän 1 momentin mukaan lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Pykälän 2 momentin mukaan lapsen huolto päättyy, kun lapsi täyttää kahdeksantoista tai sitä ennen menee avioliittoon. Käytännössä säännös tarkoittaa sitä, että 18-vuotiaalla opiskelijalla ei ole enää huoltajaa l. opiskelijan täytettyä 18 vuotta huoltajan lakimääräinen edustus (huoltajuus) lakkaa, eikä hänellä enää ole lapsen huoltajana tietojensaantioikeutta lasta koskeviin tietoihin ilman 18 vuotta täyttäneen opiskelijan suostumusta.

Huoltajan Wilma-tunnuksen vanheneminen opiskelijan täyttäessä 18 vuotta ja voimassaolon jatkaminen

Uusien Wilmassa huoltajan henkilökohtainen tunnus vanhenee automaattisesti opiskelijan täyttäessä 18 vuotta keskiviikon 28.11.2018 jälkeen. Asiasta tiedotetaan ja kerrotaan huoltajille vanhempainillassa 28.11.2018. 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa huoltajatunnuksen voimassaoloa haluamaansa ajankohtaan saakka eli esimerkiksi lukion loppuun saakka. Käytännössä muutos tehdään Wilmassa lomakkeella ”Opiskelijan lupien tarkistus (opiskelijat)”, josta muutetaan päivämäärää kentässä ”Huoltajan Wilma-tunnuksen voimassaolo päättyy…” Täysi-ikäiset tekevät nämä muutokset itse Wilmassa 10.12.2018 mennessä, jonka jälkeen muutokset tehdään toimiston kautta.

Myöhemmin (10.12.2018) 18 vuotta täyttävät aktivoivat huoltajien Wilma-tunnuksen asioimalla toimistossa.

Täysi-ikäisen (18+) poissaolon selvittäminen

Lukiolain 25§:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Opiskelija ei voi siis omalla ilmoituksellaan myöntää itselleen vapaata, vaan siihen tarvitaan ulkopuolinen henkilö tai taho. Tornion yhteislyseon lukiossa poissaolon selvittäjäksi jälkikäteen hyväksytään 18 vuotta täyttäneen (entinen) huoltaja, lääkäri, terveydenhoitaja tai jokin vastaava henkilö tai taho. Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin ryhmänohjaaja voi myöntää opiskelijan anomuksesta enintään kolme päivää vapaata ja rehtori yli 3 päivää. Opetuksesta vapauttaminen, luvan saaminen ei kuitenkaan muuta kurssin maksimipoissaolomäärää, joka Tornion yhteislyseon lukiossa on 4 poissaoloa (4 x 75min) kurssia kohti. Suurempaa poissaolomäärää (>4) kurssia kohti ei sallita kuin poikkeustapauksessa. Lääketieteelliset syyt poissaolojen maksimimäärän ylittämiseen sallitaan opiskelijalle tapauskohtaisesti ja näistä voidaan vaatia myös todistusta. Esimerkiksi viiden päivän anottu ja  myönnetty loma ja kaksi sairaspoissaolopäivää, johtaa poissaolojen maksimimäärän ylittymiseen ja siis kurssin keskeytymiseen. Poissaolojen vuoksi keskenjääneet kurssit arvioidaan arvosalla H ja kurssi tulee käydä uudestaan.

Huoltajien Wilma-tunnus alaikäisellä ja täysi-ikäisellä

Opiskelijan huoltajan tunnuksella voi jatkossakin selivittä jälkikäteen poissaoloja. Huoltajien poissaolojen hyväksymisoikeus edellyttää, että merkinnän tekee ei huoltaja itse, eikä opiskelija huoltajan tunnuksilla. Huoltajan Wilma-tunnus on siis henkilökohtainen ja sitä ei tule luovuttaa opiskelijan tietoon. Koulu toivoo tässä asia vastuullisuutta huoltajilta.

Kurssin poissaolomäärän ylittäessä 4, koulu voi vaatia lääketieteellistä selvitystä poissaolojen syihin huoltajan selvityksistä huolimatta.

Marko Kaarlela

rehtori