TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

Laskulauantaiperinne ei katkennut

25.1.2021

Korona-ajalle on tyypillistä tapahtumien peruuntuminen tai siirtäminen toiseen ajankohtaan. Jotkin tapahtumat on pystytty pitämään, mutta usein ne on toteutettu poikkeavalla tavalla. On jouduttu käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta tapahtuminen toteuttamiseksi. Näin on käynyt myös lukiossamme.
Tammikuun 23. päivänä joukko opiskelijoita kokoontui lukiolle laskulauantain merkeissä. Laskulauantailla on pitkät perinteet lukiossamme. Keväällä matematiikan ylioppilaskokeen tekijöille on tarjottu mahdollisuus tulla lauantaipäivänä viiden tunnin ajaksi harjoittelemaan yhdessä matematiikan laskuja. Pitkän lasku-urakan keskellä osallistujilla on ruokailutauko, jolloin nautitaan hyvää kouluruokaa. Laskulauantaihin on osallistuttu aktiivisesti suurella joukolla, mutta viime vuosina osallistujamäärät laskulauantaihin ovat syystä tai toisesta valitettavasti laskeneet.