TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

Kevään ylioppilastutkinto

11.3.2019

Kevään 2019 ylioppilastutkinto käynnistyy tiistaina 12.3. äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi toisena kielenä -kokeena. Kirjoitustaidon koe järjestetään perjantaina 22.3. Kevään 2019 tutkinto päättyy toiseen reaaliaineiden kokeiden koepäivään 28.3. Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet, mukaan luettuna matematiikan koe, tehdään nyt digitaalisina.

Tutkintoon on ilmoittautunut Tornion yhteislyseon lukiossa kaikkiaan 143 kokelasta. Koko valtakunnassa kokeilaita on 40271. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään noin 577 koesuoritusta eri aineissa.

Salin istumajärjestystä on muutettu viime syksystä. Nyt opiskelijat istuvat kasvot kohti pitkää seinää, jolloin liikkuminen salissa on helpompaa. 

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon koepäivien aikataulu poikkeaa hieman aikaisempien keväiden aikatauluista. Aikataulun suunnittelussa tavoitteena on ollut YTL:n mukaan, että kokelailla on hyvät edellytykset osaamisensa osoittamiseen ylioppilastutkinnon kokeissa ja että lukiot voivat järjestää myös kokelasmäärältään suuret digitaaliset kokeet ja niiden edellyttämien tutkintoverkkojen rakentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta seuraa koepäivien sijoitteluun liittyviä kokemuksia ilmoittautumistietojen avulla sekä kokelaille ja lukioiden henkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla.