TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

Katse Horizontiin

12.12.2023

Lukiomme ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat saivat tilaisuuden tutustua Horizont-näyttelyyn. Horizont on taiteen ja katutaiteen avulla siltoja rakentava yhteisötaideprojekti Tornio-Haaparannalla. Toiminnan kohteina ovat purkukohteet Ruotsin Haaparannalla Tornedalsskolan, ja Suomen puolella Torniossa Röyttäntie 4 kerrostalo. Röyttäntien kerrostalo on täyttynyt taiteesta. Talon päätyä koristaa nyt kuva kotikaupunkinsa siisteydestä huolta pitävästä Erkki Rissasesta.

Opiskelijat kävivät ihailemassa Röyttäntien kerrostaloon tehtyjä taideteoksia opetusryhmittäin eri päivinä. He saivat vastattavakseen suuren joukon taideteoksiin liittyviä kysymyksiä. Opiskelijat osallistuivat tutustumiseen kiitettävästi. He saivat myös ilmaisen sisäänpääsyn Haaparannan kohteeseen.

Purettavassa kolmikerroksisessa kerrostalossa on kolme rappua, joten tutkittavia tyhjiä huoneita oli runsaasti. Isoja seinäpintoja on maalattu täyteen toinen toistaan mielenkiintoisemmalla tavalla. Teosten aiheet ovat monipuolisia ja mielikuvituksellisia.

Suuri joukko taiteilijoita on osallistunut teoksillaan tämän näyttelyn suunnitteluun ja tekemiseen. Osa taiteilijoista on mukana kutsuttuna ja osa tullut mukaan myöhemmin.

Yhteisötaideprojektin järjestäjinä toimivat Tornion nuorisotoimi, Haaparannan nuorisotoimi, ja -kaupunginkirjasto. Kohteeseen tutustumisen oli organisoinut sujuvaksi Tornion nuorisotoimen työntekijät.

Korona-aika aiheutti Tornion ja Haaparannan asukkaiden välille juopaa, johon paikalliset nuorisotyön ammattilaiset miettivät keinoa kuroa juopa umpeen. Tällä Horizont-tapahtumalla pyrittiin vastaamaan tähän tarpeeseen taiteen keinoin.