Oppimateriaalit lähinnä 3. vuoden opiskelijoille

Kurssista ei ole merkintää jos kurssille ei ole kirjaa

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
ÄI5Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY, Kielenhuollon vihko.
ÄI10Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY, Kielenhuollon vihko.
ÄI11Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY.
ÄI6Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY, Kielenhuollon vihko.
ÄI8Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY, Kielenhuollon vihko, Kurssivihko 8
ÄI9Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja (2004) WSOY, Kielenhuollon vihko.
RUOTSI A2-KIELI
RUA7Inne kurs 7, Finnlectura
RUA8Inne kurs 8, Finnlectura, ISBN 978-951-792-695-9
RUOTSI B1-KIELI
RUB5Galleri kurs 5. Otava, Grammatik Galleri.
RUB6Galleri kurs 6. Otava, Grammatik Galleri.
RUB7Galleri kurs 7. Otava, Grammatik Galleri.
RUB8Abi ruotsi. Otava. ISBN 951-1-18398-2
RUB10Grammatik Galleri, monistemateriaali
ENGLANTI A1-KIELI
EN6ProFiles 6. SanomaPro. ISBN 978-951-0-342350
EN7Profiles 7. SanomaPro. ISBN 978-951-0-34241-1
EN10Monistemateriaali
ESPANJA B3-KIELI
EAB35-38Acción2. SanomaPro. Espanjan tekstikirja ISBN 978-952-63-0025-2
Espanjan harjoituskirja ISBN 978-952-63-0023-8
EAB39-311Claro, Lyhyt espanjan kielioppi. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2634-4
Claro, Harjoitukset. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2247-6
Claro, Harjoitusten ratkaisut. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1596-6
RANSKA B2-KIELI
RAB26-8Escalier 4. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1577-5
RAB29Ilmoitetaan myöhemmin
RANSKA B3-KIELI
RAB39-311Ilmoitetaan myöhemmin
SAKSA B2-KIELI
SAB27-8Gute Idee! 7-8. WSOY.
SAKSA B3-KIELI
SAB39-10Gute Idee! 7-8. WSOY.
MATEMATIIKKA, PITKÄ
MAA10Pyramidi 10. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0311-6
MAA13Pyramidi 13. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0314-7
MAA14Pyramidi: Kertaus. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1188-3 tai
YO Pitkä matematiikka. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2884-3
MAA15Sigma 7: Talousmatematiikka. SanomaPro ISBN 978-952-63-0330-7
MATEMATIIKKA, LYHYT
MAB6Sigma 6. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2581-1
MAB7Sigma 7: Talousmatematiikka. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0330-7
MAB8Sigma 8. SanomaPro. ISBN 978-951-63-1561-4
MAB9YO-lyhyt matematiikka. SanomaPro. ISBN 978-952-63-2582-8
BIOLOGIA
BI5Bios 5: Bioteknologia. WSOY. ISBN 978-951-0-27633-4
BI4Bios 4: Ihmisen biologia. WSOY. ISBN 978-951-0-27632-7
MAANTIEDE
GE4Geos 4. Aluetutkimus. WSOY. ISBN 978-951-0-33211-5
FYSIIKKA
FY8Fysiikka 8: Aine ja säteily. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0126-6
FY10Fysiikan kertauskirja. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0736-7 tai
Yo Fysiikka. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1487-7
KEMIA
KE4Reaktio 4: Metallit ja materiaalit. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0484-7
KE5Reaktio 5: Reaktiot ja tasapaino. SanomaPro. ISBN 978-951-63-0324-6
KE7YO-kemia. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1495-2
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
ET1-5Ilmoitetaan viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla
FILOSOFIA
FI2Etiikan haasteet. Atena. ISBN 978-951-796-485-2
FI3Yhteisöllisyyden haasteet. Atena. ISBN 978-952-300-094-0
FI4Tietämisen haasteet. Atena. ISBN 978-951-796-742-6
HISTORIA
HI5Suomen varhaishistorian aikakirja. Edita.
HI3Forum III: Kansainväliset suhteet. Otava. ISBN 978-951-1-24857-6
HI4Forum IV: Suomen historian käännekohta. Otava. ISBN 978-951-1-26605-1
HI6Ilmoitetaan viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla
YHTEISKUNTAOPPI
YH2Forum 2: Uusi taloustieto. Otava
YH4Forum: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. Otava, ISBN 951-1-20020-8
YH3Forum: Lakitieto. Otava.
PSYKOLOGIA
PS7Sosiaalipsykologia. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0133-4.
PS4Mielen maailma 4. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0472-3
PS5Mielen maailma 5. SanomaPro. ISBN 978-952-63-0047-4
PS8Ilmoitetaan myöhemmin
MUSIIKKI
MU1Lukion musa 1. Intro. WSOY. ISBN 978-951-0-23568-3
MU2Lukion musa 2. Suomi ISBN 951-1-18966-2
TERVEYSTIETO
TE2Terve! Nuoret, terveys ja arkielämä. SanomaPro. ISBN 978-952-63-1353-5
TE3Terveys ja tutkimus. Otava.
TE4YO Terveystieto. SanomaPro
NUORTEN IHMISSUHDE- JA VUOROVAIKUTUSKURSSI
NU1Ilmoitetaan viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla
LUE-KURSSI
LUE1Ilmoitetaan viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla
OPINTO-OHJAUS
OP2