KOULUN HISTORIAA

Tornion yhteislyseo on Lapin läänin vanhin oppikoulu. Se perustettiin jo vuonna 1884. Lukiomme historia on mon

ivaiheinen. Vuosina 1884 -1914 koulun nimi oli Tornion alkeiskoulu. Alussa koulu oli kaksiluokkainen, mutta vuonna 1897 koulussa oli jo viisi lu

okkaa. Vuonna 1890 koulu sai vastaanottaa tyttöoppilaita, jos koulussa oli riittävästi tilaa. Oulua lähempänä ei nimittäin ollut korkeampaa oppilaitosta tyttöjä varten. Useimmat täydellisen oppimäärän suorittaneet jatkoivat muissa oppilaitoksissa, alussa Oulussa ja sittemmin Kemissä. Kun ei Kemissä eikä Rovaniemellekään vielä ollut korkeampia oppilaitoksia, tuli Tornion Alkeiskouluun oppilaita miltei kaikkialta pohjoisesta Suomesta, aina Enontekiöstä, Inarista ja Sodankylästä asti.

Alussa koulu oli sijoitettu ahtaaseen huoneistoon. Sittemmin koulua pidettiin 20 vuoden ajanentisessä kasakka-kasarmissa. Se kävi aikaa myöten ahtaaksi ja epäsopivaksi. Vuonna 1911 koulua alettiin käydä maalarimestari Charles Ekmanin omistamassa huoneistossa, joka oli paitsi tilavampi myös kylmä. Lukuvuonna 1914-1915 entisille alkeiskouluille määrättiin keskikoulun nimitys. Niinpä Tornion Alkeiskoulun nimi muuttui Tornion keskikouluksi.

Jatkoluokkien toiminta alkoi yhdellä VI luokalla syyslukukauden alusta vuonna 1914. Jatkoluokat toimivat 3-luokkaisena yliopistoon johtavana oppilaitoksena. Keskikoulun oppilasluku oli lisääntynyt, sillä kouluun tuli oppilaita entistä enemmän maaseudulta.

Vuonna 1917 koulu sai päästää ensimmäiset oppilaansa yliopistoon. Ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset Torniossa järjestettiin keväällä 1917. Neljästä kirjoittajasta kolmesta tuli ylioppilas. Lukuvuonna 1917-18 koulun toimintaan heijastui Suomessa käyty sota. Koulun toiminta oli keskeytyksissä 31.1.-27.3.1918. Osa koulun oppilaista menetti henkensä sotatantereilla.

Lukuvuoden 1920-21 aikana koulutilakysymys ratkesi hyvällä tavalla. Valtiopäivillä myönnettiin 145000 markan määräraha entisen venäläisen kasarmirakennuksen koulutaloksi muuttamiseksi.

Tornion keskikoulun viimeinen lukuvuosi oli 1927-1928. Syyskuun alussa 1928 aloitti nimittäin ensimmäisen lukuvuotensa valtion omistama oppilaitos nimeltään Tornion yhteislyseo.

Lukuvuonna 1928-1929 koulumme vaihtoi nimeä Tornion keskikoulusta Tornion yhteislyseoksi.

Vuosina 1939-45 käyty II maailmansota loi oman varjonsa koulunkäyntiin. Koulun oma talo oli syksystä 1941 lähtien saksalaisten puolustusvoimain käytössä. Ankarat sotatoimet Pohjois-Suomessa aiheuttivat koulutalolle melkoisia vaurioita puhumattakaan vuosittaisesta suuresta kulutuksesta, jota sotavuodet olivat talolle tuottaneet. Kattoikkunat olivat sirpaleina, koulun kalusto oli pahoin kärsinyt ja osin tulipalossa tuhoutunut ja tavaraa oli kadonnut. Koulutalo vapautui koulun käyttöön sotasairaalamajoituksesta vasta marraskuusta.

Koulun oppilasmäärä oli paisunut suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin eli oppilaita oli noin 480.

Marraskuun 21. päivänä 1959 vietettiin koulun 75-vuotisjuhlan yhteydessä uudistetun ja laajennetun koulutalon vihkiäisjuhlaa. Vihittävässä koulutalossa oli kaiken kaikkiaan 21 luokkahuonetta ja yksi pieni linjaluokka. Koulun oppilasmäärä oli jo 713. Kun vuonna 1955 Tornioon perustetun uuden oppikoulun, Tornionseudun keskikoulun oppilasmäärä oli samanaikaisesti 220, niin oppilaita oli tuolloin runsaasti.

Lukuvuoden 1961-62 alussa lyseossa oli tasan 800 oppilasta. Lyseon oppilasmäärä oli saavuttanut huippulukunsa ja lähti pikkuhiljaa laskuun. Vuonna 1962 Tornionseudun keskikoulu muutti nimensä Tornionseudun yhteiskouluksi. Juhlan peruja on vielä tänäkin päivänä koulutalon pääportaiden yläpuolella oleva taiteilija Kari Huhtamolta jaloteräsreliefi ”Jokivarren maisema”. Suuren koulu-uudistuksen yhteydessä vuonna 1972 syntyi 8-vuotisen oppikoulun, Tornion yhteislyseon, tiloihin ja tilalle kaksi koulua. Suensaaren lukio jatkoi perinteistä lukio-opetuksen antamista ja keskikouluasteen tilalle tuli peruskoulun 7-9 luokat sisältävä Suensaaren koulu. Tornionseudun yhteiskoulusta syntyi samassa yhteydessä kaksi koulua; Putaan koulu ja Putaan lukio.

 

Tornion yhteislyseon/Suensaaren lukion 100-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin lokakuun 27. ja 28. päivinä vuonna 1984. Lauantain pääjuhlaan osallistui yli 600 vierasta.

Vuonna 1994 lukiossamme alkoi nuorisoasteen koulutuskokeilu, jossa yhtenä ideana koulujen raja-aitojen kaataminen. Oppilaat pystyivät ottamaan kursseja kokeiluyksikön muista oppilaitoksista.

Eurolukio käynnistyi elokuussa 1998. Eurolukion oppilaat tulivat Ruotsista ja Suomesta. Heitä opetettiin yhdessä opetusryhmässä EU:n hengen mukaisesti. Opetussuunnitelma ja tuntijako laadittiin siten, että se kattoi kummankin maan lukiokoulutuksen vaatimukset. Aivan uutena osa-alueena olivat kansainvälistymisopinnot, opiskelu vieraassa maassa ja siihen liittyvä päättötyö. Kan

sainvälinen toiminta vilkastui uusiin mittoihin. Yhteistyökouluja oli mm. Norjassa, Portugalissa, Italiassa ja Venäjällä. Oppilaamme vierailivat näissä maissa ja vastaavasti näistä maista tehtiin vierailuja Tornioon.

Lokakuussa 2005 Tornion kaupunginvaltuusto teki suuren kouluverkkopäätöksen. Suensaaren koulun ja Putaan lukion yhdistäminen kuului osana tehtyyn päätökseen. Niinpä lukio-opetus Torniossa keskitettiin yhteen lukioon, Hallituskadun varressa sijaitsevaan Tornion yhteislyseon lukioon.

Kesäkuussa 2013 lukio muutti Hallituskadulta Kauppakadulle Putaan koulun remontin vuoksi ja sivistyslautakunta päätti sijoituksen pysyvyydestä 2015.