HYLÄTYN KOKEEN UUSIMINEN

Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla uudelleen kurssille tai osallistumalla kerran uusintakuulusteluun. Hylätyn kurssin voi uusia jaksoa seuraavana uusintapäivänä tai viidennen jakson uusintapäivänä. Arvostelematta jätetty kurssi voidaan suorittaa vain viidennen jakson uusintapäivänä.

UUSINTAKOE RÄSTIKOKEENA

Opiskelija, joka sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, voi suorittaa kokeen uusintakuulustelupäivänä.
Opiskelijan on välittömästi otettava yhteys ao. aineen opettajaan ja selvitettävä poissaolon syy hyväksyttävästi, ennen kuin hän voi ilmoittautua uusintakuulusteluun.

Uusintakuulusteluun keskiviikkona Wilmassa kohdassa tentit. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan. Uusintakoe voi olla myös sähköinen.

Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suoritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.

Uusintakokeiden ajankohdat löytyvät kalenterista.