TORNION YHTEISLYSEON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT – LUONNOS

 1. Kaikessa toiminnassa noudatamme hyviä tapoja.
 2. Oppitunnilla käytettäviä tietoteknisiä laitteita kuten älypuhelimia, tablet-laitteita ja tietokoneita käytämme tarkoituksen mukaisesti liittyen oppiaineen opiskeluun. Käytössä noudatamme korkeaa moraalia, vastuullisuutta ja hyviä tapoja.
 3. Koulun omaisuutta on käsittelemme huolellisesti. Vahingosta ilmoitamme viipymättä ilmoitettava koulun kansliaan. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudesta aiheuttamansa vahingon.
 4. Emme käytä, kopioi tai tuhoa tietokoneohjelmia, äänitteitä ja digitaalisia materiaaleja luvatta.
 5. Huolehdimme, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä.
 6. Ruokailemme siihen varattuna aikana etuilematta sekä siisteyttä ja hyviä tapoja noudattaen. Ruokailun jälkeen ruokailuvälineet sijoitamme hyvässä järjestyksessä niille varattuihin telineisiin.
 7. Oppitunneille saavumme ajoissa.
 8. Opiskelija voi olla perustellun syyn vuoksi pois oppitunnilta. Opiskelijan poissaoloista ja niiden perustelemisesta määrätään erikseen ja tarkemmin toisaalla.(Lukiolaki 30§)
 9. Emme tupakoi tai käytä tupakkavalmisteita kuten nuuskaa tai sähkötupakkia koulurakennuksessa, sen välittömässä läheisyydessä. tai sen järjestämissä tilaisuuksissa (tupakkalaki 12§)
 10. Emme esiinny koulun eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihteiden ja huumeiden tuonti kouluun, hallussapito ja myynti on kokonaan kielletty.
 11. Osallistumme koulun yhteisiin tilaisuuksiin
 12. Opiskelija, joka saa opetusta jossakin muussa kuin omassa oppilaitoksessa, noudattaa tällöin opetusta antavan oppilaitoksen järjestyssääntöjä.